Επικοινωνία

Διεύθυνση : Σοφοκλέους Κομνηνού 2,   69132,  Κομοτηνή
Τηλέφωνο : 25310 29844
Ηλ. διεύθυνση : stylinstitute@gmail.com

Address : Sof. Komninou 2, 69132, Komotini, GR
tel : +30 25310 29844
email:  stylinstitute@gmail.com